KOPEX MACHINERY SA

1 października 2012 roku nastąpiła oficjalna rejstracja połączenia trzech firm produkujących maszyny górnicze i wchodzących w skład Grupy KOPEX:

                              

 

- Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne
- Wamag z Wałbrzycha
- Ryfama z Rybnika

 
   

 Nazwa nowego podmiotu to: KOPEX Machinery SA

Spółką przejmującą są Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, na które przeniesiony został cały majątek pozostałych firm. Połączone przedsiębiorstwa funkcjonować będą od 1 października na zasadach oddziałów, zachowując przy tym swoje specjalizacje produktowe.

Nowa firma umożliwi ujednolicenie polityki produktowej w zakresie proponowanych maszyn i urządzeń oraz kierunku rozwoju produktów. Pozwoli także na optymalne wykorzystanie możliwości kadrowych i produkcyjnych, co z kolei przyczyni się do poprawy wydajności pracy oraz ograniczenia strat. Połączony potencjał spółek maszynowych wpłynie również na jakość i rozwój produktu końcowego, jakim jest zmechanizowany kompleks ścianowy.
 

Dane kontaktowe:

KOPEX Machinery

 Centrala: Zabrze

ul. 3 Maja 89
41-800 Zabrze

telefon: +48 (32) 271 32 31 (9)                  
faks: +48 (32) 271 87 50,
271 17 24,    
271 63 31,
271 08 41
e-mail: kontakt@kopex.com.pl
web: www.kmsa.com.pl
Zakład: Wałbrzych

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 1
58-309 Wałbrzych

telefon: +48 (74) 846-80-81
faks: +48 (74) 846-82-62
e-mail:zarzad@wamag.com.pl            
web: www.kmsa.com.pl

 


 

 

 


Zakład: Rybnik

ul. Bolesława Chrobrego 39
44-200 Rybnik

telefon: (32) 429 27 00
faks: (32) 429 28 60
e-mail:ryfama@ryfama.rybnik.pl
web:www.kmsa.com.pl

 

 

 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO KOPEX MACHINERY S.A.:

Na podstawie art. 23 ust 1; art. 24 ust 1 i art. 25 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1182) KOPEX Machinery S.A. z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 89, informuje, iż jest administratorem baz danych osobowych klientów, dostawców i odbiorców oraz osób trzecich odwiedzających KOPEX Machinery SA, które zostały zgromadzone w celu realizacji działalności gospodarczej. Podanie danych osobowych wynika z obowiązujących w obrocie gospodarczym przepisów prawa   i pochodzą one od właścicieli danych lub ze źródeł publicznie dostępnych. Właściciele danych osobowych  posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

Jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) udostępniony jest w siedzibie Kopex Machinery S.A. - u Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) lub w  Biurze Zarządu (DBZ).

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

  

 

Klaster Maszyn Górniczych

 


 Projekty Rozwojowe realizowane w ramach X konkursu projektów rozwojowych, dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Projekty realizowane w ramach Programu "INNOTECH" w ścieżce programowej IN-TECH, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

     
Projekt realizowany w ramach I edycji Programu Badań Stosowanych, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Przedsięwzięcie "IniTech"  
   

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

OK

Ta witryna używa plików cookies.
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu można znaleźć w stopce: polityka cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.