KOPEX MACHINERY SA

      

14 października 2016 r. zarząd KOPEX SA podjął uchwałę o przyjęciu i podpisaniu Planu Połączenia KOPEX SA z następującymi spółkami zależnymi: Kopex Machinery SA z siedzibą w Zabrzu, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne – Maszyny Górnicze sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR SA z siedzibą w Tarnowskich Górach, Kopex Hydraulika Siłowa sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

Plan połączenia.pdf

 

 

Kopex Machinery SA jest największym producentem sprzętu górniczego na rynku polskim.

Spółka powstała w wyniku połączenia trzech firm produkujących maszyny górnicze i wchodzących w skład Grupy KOPEX:

                              

 

- Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne
- Wamag z Wałbrzycha
- Ryfama z Rybnika

 
   

Na spółkę przejmującą Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, przeniesiony został cały majątek pozostałych firm. Połączone przedsiębiorstwa funkcjonują od 1 października 2012r. na zasadach oddziałów, zachowując przy tym swoje specjalizacje produktowe.

Powstanie KOPEX Machinery SA umożliwiło ujednolicić politykę produktową w zakresie proponowanych maszyn i urządzeń oraz kierunku rozwoju produktów. Połączony potencjał spółek maszynowych wpłynął również na wzrost jakości i rozwój produktu końcowego, jakim jest zmechanizowany kompleks ścianowy.

Dane kontaktowe:

KOPEX Machinery

Centrala: Zabrze                             

Kopex-Wamag sp. z o.o.                       

                                                                  

Zakład: Rybnik

 

ul. 3 Maja 89
41-800 Zabrze  
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 1
58-309 Wałbrzych
ul. Bolesława Chrobrego 39
44-200 Rybnik
telefon: +48 (32) 271 32 31(9)         
faks: +48 (32) 271 87 50
         +48 (32) 271 17 24
         +48 (32) 271 63 31
         +48 (32) 271 08 41
telefon: +48 (74) 846-80-81
faks: +48 (74) 846-82-62
telefon: +48 (32) 429 27 00
faks: +48 (32) 429 28 60

e-mail: kontakt@kopex.com.pl  
web: www.kmsa.com.pl

e-mail: kopex-wamag@kopex.com.pl     
web: www.kmsa.com.pl

e-mail:sekretariat.rybnik.kmsa@kopex.com.pl
web: www.kmsa.com.pl

 

FORMA PRAWNA

KOPEX Machinery (dawniej: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna)

NIP: 648-000-18-17

Wysokość kapitału zakładowego: 3 580 581,84 zł

Nr KRS: 0000066425

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach

 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO KOPEX MACHINERY SA:

Na podstawie art. 23 ust 1; art. 24 ust 1 i art. 25 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1182) KOPEX Machinery SA z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 89, informuje, iż jest administratorem baz danych osobowych klientów, dostawców i odbiorców oraz osób trzecich odwiedzających KOPEX Machinery SA, które zostały zgromadzone w celu realizacji działalności gospodarczej. Podanie danych osobowych wynika z obowiązujących w obrocie gospodarczym przepisów prawa   i pochodzą one od właścicieli danych lub ze źródeł publicznie dostępnych. Właściciele danych osobowych  posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

Jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) udostępniony jest w siedzibie Kopex Machinery SA - u Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) lub w  Biurze Zarządu (DBZ).

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

  

 

Klaster Maszyn Górniczych

 


 Projekty Rozwojowe realizowane w ramach X konkursu projektów rozwojowych, dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Projekty realizowane w ramach Programu "INNOTECH" w ścieżce programowej IN-TECH, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

     
Projekt realizowany w ramach I edycji Programu Badań Stosowanych, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Przedsięwzięcie "IniTech"  
   

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

OK

Ta witryna używa plików cookies.
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu można znaleźć w stopce: polityka cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.