Historia

1820 rok
Utworzenie fabryki armatury komunalnej na bazie niewielkiej odlewni żeliwa.
Kolejne lata to rozwój firmy, rozbudowa własnego potencjału produkcyjnego, przejęcia innych zakładów. Produkcja zakładu była ukierunkowana na urządzenia i maszyny dla przemysłu wydobywczego.


1893 rok
Ukończenie budowy „RYBNICKIEJ HUTY“ i rozpoczęcie produkcji następujących wyrobów dla okolicznych kopalń: kubły wydobywcze, klatki szybowe, koła i zawiesia szybowe, zestawy dla wozów kopalnianych, wozy torowe, wywroty wozów, obrotnice torowe, łamacze kamienia.


1912 rok
Produkcja przenośników taśmowych TND.


1914 rok
W okresie I wojny światowej huta prowadziła typową produkcję dla górnictwa oraz dla wojska.


1916 rok
Zakończenie elektryfikacji huty.


1922 rok
Przejęcie huty przez spółkę akcyjną DEMAG Duisburg. Działalność pod nazwą Rybniker Maschinenfabrik RYMAG (Rybnicka Fabryka Maszyn)


1940 rok
Rozpoczęcie rozbudowy huty o halę konstrukcji stalowych. Działalność produkcyjna dla wojska.


1945 rok
Wznowienie działalności pod nazwą „Huta Karol“. Ówczesna działalność firmy z Wałbrzycha to produkcja urządzeń przeznaczonych do przeróbki mechanicznej węgla.
Nacjonalizacja fabryki z Rybnika. RMF „RYFAMA“ wchodzi w skład resortu Ministerstwa Górnictwa.


1946 rok
Wprowadzenie do produkcji przenośnika PZP45.


1947 rok
Utworzone zostały Główne Warsztaty Naprawcze prowadzące remonty na potrzeby górnictwa węgla kamiennego.


1957 rok
Przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego.


1958 rok
Zakres prowadzonych prac został poszerzony o remonty węglowych kombajnów ścianowych.


1960 rok
Rozpoczęcie produkcji przenośników, łańcuchów ogniowych i struga.


1976 rok
Zakres działalności Zakładów został poszerzony o wynajem maszyn górniczych.


1978 rok
Wykonanie napędu kolejki linowej, produkcja kolejnego typu struga.


1989 rok
Nazwa zakładu została zmieniona na WAMAG.


1992 rok
Zakłady zostały przekształcone z ówczesnego Przedsiębiorstwa Państwowego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.
Zakres działalności został poszerzony o produkcję kombajnów ścianowych oraz innych maszyn i urządzeń stosowanych głównie w przemyśle górniczym.


1994 rok
Przekształcenie zakładu WAMAG w spółkę akcyjną.
Przekształcenie Rybnickiej Fabryki Maszyn w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.


1995 rok
Zakład przystąpił do Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, co spowodowało zmianę głównego udziałowca, którym stał się I Fundusz.


1996 rok
Przekazanie akcji Rybnickiej Fabryki Maszyn 3 NFI.


1999 rok
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o zmianie nazwy firmy na Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna.


2000 rok
W związku ze sprzedażą przez I Fundusz należących do niego akcji zmieniła się struktura akcjonariatu. Do lipca 2007 roku głównymi akcjonariuszami były osoby fizyczne.
Znacząca dywersyfikacja profilu produkcyjnego, zwłaszcza w grupie urządzeń transportowych.
Gwarant sp. z o.o. przejmuje akcje Rybnickiej Fabryki Maszyn od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.


2002 rok
Gwarant nabywa akcje Rybnickiej Fabryki Maszyn od Skarbu Państwa.


2004 rok
Wprowadzenie do produkcji kruszarek.


2005 rok
Wprowadzenie do produkcji kolejki spągowej oraz napędu zwrotnego.


2006 rok
WAMAG został członkiem Grupy Kapitałowej ZZM-KOPEX (obecnie – Grupa KOPEX)


2007 rok
Właścicielem większości akcji Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych został KOPEX SA.

 

2010 rok
RYFAMA wchodzi w skład Grupy KOPEX.


2012 rok
Oficjalna rejestracja połączenia trzech firm produkujących maszyny górnicze i wchodzących w skład Grupy KOPEX: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA, WAMAG z Wałbrzycha, RYFAMA z Rybnika.

2016 rok
Oficjalna rejestracja połączenia KOPEX SA ze spółkami zależnymi: KOPEX Machinery SA, Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi – Maszynami Górniczymi sp. z o.o., Fabryką Maszyn i Urządzeń TAGOR SA, KOPEX Hydrauliką Siłową sp. z o.o.; utworzenie na bazie KOPEX Machinery SA Oddziału Kombajny zabrzańskie, przenośniki RYFAMA

Kluczowe spółki grupy:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

OK

Ta witryna używa plików cookies.
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu można znaleźć w stopce: polityka cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.