Historia

 • 1820 rok

Utworzenie fabryki armatury komunalnej na bazie niewielkiej odlewni żeliwa.

Kolejne lata to rozwój firmy, rozbudowa własnego potencjału produkcyjnego, przejęcia innych zakładów.

Produkcja zakładu ukierunkowana na urządzenia i maszyny dla przemysłu wydobywczego.

 • 1893 rok

Ukończenie budowy „RYBNICKIEJ HUTY“ i rozpoczęcie produkcji następujących wyrobów dla okolicznych kopalń: kubły wydobywcze, klatki szybowe, koła i zawiesia szybowe, zestawy dla wozów kopalnianych, wozy torowe, wywroty wozów, obrotnice torowe, łamacze kamienia.

 • 1912 rok

Produkcja przenośników taśmowych TND.

 • 1914 rok

W okresie I wojny światowej huta prowadzi typową produkcję dla górnictwa oraz dla wojska.

 • 1916 rok

Zakończenie elektryfikacji huty.

 • 1922 rok

Przejęcie huty przez spółkę akcyjną DEMAG Duisburg. Działalność pod nazwą Rybniker Maschinenfabrik RYMAG (Rybnicka Fabryka Maszyn)

 • 1940 rok

Rozpoczęcie rozbudowy huty o halę konstrukcji stalowych. Działalność produkcyjna dla wojska.

 • 1945 rok

Wznowienie działalności pod nazwą „Huta Karol“. Ówczesna działalność firmy z Wałbrzycha to produkcja urządzeń przeznaczonych do przeróbki mechanicznej węgla.
Nacjonalizacja fabryki z Rybnika. RMF „RYFAMA“ wchodzi w skład resortu Ministerstwa Górnictwa.

 • 1946 rok

Wprowadzenie do produkcji przenośnika PZP45.

 • 1947 rok

Utworzenie Głównych Warsztatów Naprawczych prowadzących remonty na potrzeby górnictwa węgla kamiennego.

 • 1957 rok

Przedsiębiorstwo zmienia nazwę na Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego.

 • 1958 rok

Zakres prowadzonych prac zostaje poszerzony o remonty węglowych kombajnów ścianowych.

 • 1960 rok

Rozpoczęcie produkcji przenośników, łańcuchów ogniowych i struga.

 • 1976 rok

Zakres działalności Zakładów zostaje poszerzony o wynajem maszyn górniczych.

 • 1978 rok

Wykonanie napędu kolejki linowej, produkcja kolejnego typu struga.

 • 1989 rok

Nazwa zakładu zostaje zmieniona na WAMAG.

 • 1992 rok

Zakłady zostałją przekształcone z ówczesnego Przedsiębiorstwa Państwowego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.


Zakres działalności zostaje poszerzony o produkcję kombajnów ścianowych oraz innych maszyn i urządzeń stosowanych głównie w przemyśle górniczym.

 • 1994 rok

Przekształcenie zakładu WAMAG w spółkę akcyjną.


Przekształcenie Rybnickiej Fabryki Maszyn w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

 • 1995 rok

Zakład przystępuje do Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, co powoduje zmianę głównego udziałowca, którym staje się I Fundusz.

 • 1996 rok

Przekazanie akcji Rybnickiej Fabryki Maszyn na rzecz 3 NFI.

 • 1999 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o zmianie nazwy firmy na Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna.

 • 2000 rok

W związku ze sprzedażą przez I Fundusz należących do niego akcji zmienia się struktura akcjonariatu. Do lipca 2007 roku głównymi akcjonariuszami pozostają osoby fizyczne.
 

Znacząca dywersyfikacja profilu produkcyjnego, zwłaszcza w grupie urządzeń transportowych.


Gwarant sp. z o.o. przejmuje akcje Rybnickiej Fabryki Maszyn od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

 • 2002 rok

Gwarant nabywa akcje Rybnickiej Fabryki Maszyn od Skarbu Państwa.

 • 2004 rok

Wprowadzenie do produkcji kruszarek.

 • 2005 rok

Wprowadzenie do produkcji kolejki spągowej oraz napędu zwrotnego.

 • 2006 rok

WAMAG zostaje członkiem Grupy Kapitałowej ZZM-KOPEX (obecnie: Grupa KOPEX)

 • 2007 rok

Właścicielem większości akcji Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych zostaje KOPEX SA.

 • 2010 rok

RYFAMA wchodzi w skład Grupy KOPEX.

 • 2012 rok

Oficjalna rejestracja połączenia trzech firm produkujących maszyny górnicze i wchodzących w skład Grupy KOPEX - Zabrzański Zakłady Mechaniczne SA, WAMAG z Wałbrzycha, RYFAMA z Rybnika - i utworzenie spółki KOPEX Machinery SA.

 • 2016 rok

Oficjalna rejestracja połączenia KOPEX SA ze spółkami zależnymi: KOPEX Machinery SA, Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi – Maszynami Górniczymi sp. z o.o., Fabryką Maszyn i Urządzeń TAGOR SA, KOPEX Hydrauliką Siłową sp. z o.o.; utworzenie na bazie KOPEX Machinery SA Oddziału Kombajny zabrzańskie, przenośniki RYFAMA

Kluczowe spółki grupy:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

OK

Ta witryna używa plików cookies.
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu można znaleźć w stopce: polityka cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.